ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

// ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΣΗΜ - Δημόσια τεχνικά έργα, Λάρισα

 

Η εταιρεία ΣΗΜ ιδρύθηκε το 1987 και σκοπός της είναι, η κατασκευή και εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων ηλεκτρονικής και η εκτέλεση δημοσίων Η/Μ έργων φωτεινής σηματοδότησης.
 
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην μελέτη κατασκευή και εγκατάσταση  συστημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης, συστήματα μέτρησης και ανίχνευσης οδικής κυκλοφορίας, καθώς και συστήματα τηλεεπιτήρησης και τηλεδιαχείρισης των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης.
 
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι εξής:
 
• Η μελέτη και πλήρης κατασκευή εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
 
• Η ανάληψη έργων συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
 
• Εγκαταστάσεις δικτύων επικοινωνίας για την τηλεεπιτήρηση και τηλεδιαχείρηση του εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας.
 
• Η εμπορία υλικών, εξοπλισμού, μηχανημάτων όπως και λοιπών ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένου λογισμικού (φωτεινοί σηματοδότες, ερμάρια, ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, επιτήρηση και διαχείριση συστημάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας κλπ).
 
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 39001:2012.

Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας μας εδώ.
 

 

  Φωτεινή Σηματοδότηση    Ανίχνευση Κυκλοφορίας     Συστήματα Τηλεδιαχείρισης