ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

// ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΗΜ - Δημόσια τεχνικά έργα, Λάρισα

 

Ο φωτισμός γίνεται δυναμικόςΟι πόλεις αλλάζουνΚάθε  σύγχρονη  πόλη  έχει  ανάγκη  από  έξυπνα  συστήματαδιαχείρισης ικανά να βελτιώσουν την ποιότητα του αστικούφωτισμού, να διευκολύνουν τη διαχείριση της υφιστάμενηςεγκατάστασης και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του αστικούπεριβάλλοντος.Στα σύγχρονα αστικάκέντρα, οι τοπικές αρχέςοφείλουν να αναβαθμίζουν τις υποδομές τους ακολουθώνταςτην εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά πάντα λαμβάνοντας υπόψη τιςανάγκες των πολιτών.

Ο  φωτισμός  δεν  είναι  πλέον  παθητικός,  αλλάέχουμε  τηδυνατότητα να τον αλλάξουμε και να επωφεληθούμε από τιςπολλαπλές δυνατότητές του.

 

Πρόσθετα οφέλη εφαρμογής δικτύου διαχείρισης είναι:
  Η σημαντική μείωση των εξόδων συντήρησης.


  Οι βελτιωμένες διαδικασίες διαχείρισης.


  Η αύξηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου.


  Προστασία του περιβάλλοντος με την περαιτέρω μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2