ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

// ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΗΜ - Δημόσια τεχνικά έργα, Λάρισα

 

Radar ανίχνευσης κυκλοφορίας σχεδιασμένα να παρακολουθούν στάσιμα αυτοκίνητα.
Radar πολλαπλής πλατφόρμας
Radar τύπου Doppler σχεδιασμένα για να είναι εξαιρετικά ευέλικτα για ένα πλήθος γενικών κυκλοφοριακών εφαρμογών.

 

  ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ