ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φωτεινή σηματοδότηση - Ηλεκτρονικά Συστήματα, Λάρισα.

 
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας είναι οι εξής:
 
• Η μελέτη και πλήρης κατασκευή εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
 
• Η ανάληψη έργων συντήρησης εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
 
• Εγκαταστάσεις δικτύων επικοινωνίας για την τηλεεπιτήρηση και τηλεδιαχείρηση του εξοπλισμού διαχείρισης κυκλοφορίας.
 
• Η εμπορία υλικών, εξοπλισμού, μηχανημάτων όπως και λοιπών ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένου λογισμικού (φωτεινοί σηματοδότες, ερμάρια, ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, επιτήρηση και διαχείριση συστημάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για την γκάμα των προϊόντων μας!