ΣΗΜ
Δημόσια Τεχνικά Έργα | Λάρισα
 

Η εταιρεία ΣΗΜ ιδρύθηκε το 1987 και σκοπός της είναι, η κατασκευή και εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων ηλεκτρονικής και η εκτέλεση δημοσίων Η/Μ έργων φωτεινής σηματοδότησης.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην μελέτη κατασκευή και εγκατάσταση  συστημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης, συστήματα μέτρησης και ανίχνευσης οδικής κυκλοφορίας, καθώς και συστήματα τηλεεπιτήρησης και τηλεδιαχείρισης των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα-Παρασκευή: 8.00-16.00

 

 Φωτεινή Σηματοδότηση      Ανίχνευση Κυκλοφορίας      Συστήματα Τηλεδιαχείρισης